Podniesienie dna zatoki szczękowej

Częstym problemem podczas dokonywana implantacji jest niewystarczająca ilość kości, w którą miałby zostać wprowadzony wszczep.

Dotyczy to przede wszystkim tylnych zębów, gdyż nad nimi znajduje się cienka kość oddzielająca jamę ustną od zatoki szczękowej.

Problem ten pojawia się także w wypadku długotrwałego bezzębia – sytuacji, gdzie pacjent jest pozbawiony zębów przez dłuższy czas – dochodzi wtedy do intensywnego zaniku tkanek kostnych przy powiększaniu się zatoki szczękowej.

Z powodu problemów w zakładaniu implantów w tylnych częściach jamy ustnej zaczęto szukać sposobów na rozszerzenie działań z zakresu implantologii.

Jedną z technik operacyjnych jest metoda nazywana podniesieniem dna zatoki szczękowej. Można wykonywać ją na dwa sposoby: z dojścia bocznego lub metodą zamkniętą, nazywaną także osteotomową.

Obie techniki mają na celu podniesienie zatoki szczękowej znajdującej się nad kością, w której są osadzone zęby, na tyle aby móc wypełnić powstałą przestrzeń.

Wolna przestrzeń może być wypełniona kością własną pacjenta lub biomateriałem, który następnie asymiluje się z kośćmi szczęki pacjenta. Leczenie utraconych zębów tą metodą daje możliwość zastąpienia brakującego zęba implantem, dzięki któremu zostanie na stałe odzyskana dawna sprawność oraz wygląd, a nie jedynie ukrycie ubytku.

Zabieg jest stosunkowo nieinwazyjny, dlatego został wprowadzony na stałe do powszechnego leczenia implantologicznego.

Zależnie od metody, czas całego procesu leczenia może trwać do 9 miesięcy. Zazwyczaj przechodzi on bez późniejszych komplikacji, a w niektórych przypadkach istnieje nawet możliwość założenia wszczepu już w trakcie zabiegu podnoszenia zatoki szczękowej.

Metody podnoszenia zatoki wykonywane z okna bocznego oraz techniką osteotomową różnią się od siebie w pewnym stopniu i są wykonywane zależnie od zaistniałego stanu faktycznego.

Metoda z dostępu bocznego

Za pomocą tej metody istnieje możliwość uzyskania do 10 mm dodatkowego miejsca do umiejscowienia implantu. Technika z dostępu bocznego opiera się na uzyskaniu dojścia do błony śluzowej zatoki szczękowej, którą następnie unosi się do góry.

W wyniku tego zabiegu powstaje luka, która jest uzupełniana drobnym biomateriałem lub kością pacjenta, następnie jest ona zamykana przy pomocy wchłanialnej błony.

Błona, która jest bezpieczna dla ludzkiego organizmu i całkowicie przez niego przyswajalna, jest zabezpieczeniem przed wydostaniem się materiału kościozastępczego z przestrzeni, w której został ulokowany.

Przy wykorzystaniu techniki bocznej i korzystnych warunkach można dokonać równoległej implantacji wszczepu. Jednakże osteointegracja trwa równie długo co przy późniejszym założeniu implantu.

Metoda osteotomowa

Technika zamknięta umożliwia wytworzenie dodatkowych 3 mm przestrzeni pod implant. Stosuje się ją w wypadku niewielkich braków w tkance kostnej.

Tak samo jak w metodzie bocznej polega ona na uzyskaniu miejsca poprzez uniesienie zatoki. Dokonuje się tego poprzez odwiert łoża przy pomocy narzędzi nazywanych osteotomami.

Jest ona bardziej ryzykowna od poprzedniej techniki, gdyż może dojść do przerwania powłok błony śluzowej, jednakże jest metodą mniej inwazyjną, a przy jej wykorzystaniu znacznie rzadziej pojawiają się powikłania. Jest ona o tyle wygodna dla pacjenta, gdyż nie trzeba oczekiwać kilka miesięcy na założenie wszczepu.

Zabieg podnoszenia błony śluzowej zatoki jest często zastępowany poprzez zakładanie innowacyjnych implantów Bicon, które są o wiele krótsze od standardowych modeli.

Są one wykonane w nieco inny sposób, dzięki czemu nie muszą być tak długie jak tradycyjne implanty. Zabieg można przeprowadzić szybciej i taniej aniżeli przy podnoszeniu zatoki, oraz jest on znacznie wygodniejszy dla naszych pacjentów.