Odbudowa kości

Przyczyny atrofii kości

Odbudowa kości nazywana jest augmentacją i jest ona jedną z technik stosowaną przy zabiegach protetycznych. Nieraz zdarza się, iż pacjent posiada zbyt małą ilość kości, by móc wszczepić w nią implant.

Do pewnego czasu zakładano wszczepy tylko w tych miejscach szczęki bądź żuchwy, gdzie była odpowiednia ilość kości, przez co metoda ta miała wiele ograniczeń.

Augumentację stosuje się nawet w 40% przypadków zakładania implantów, jednakże wymaga ona dodatkowych zabiegów. Zanik kości jest częstym zjawiskiem, a na jego powstawanie ma wpływ kilka czynników. Do atrofii kości dochodzi w wyniku:

 • Zaawansowanej paradontozy,
 • Źle przeprowadzonych bądź skomplikowanych zabiegów ekstrakcji zębów,
 • Przeciągających się stanów zapalnych przy wierzchołkach zębów, takich jak torbiele bądź ropne przetoki,
 • Długotrwałego stosowania protez dentystycznych, które poprzez uciskanie dziąsła i kości prowadzą do atrofii tkanki kostnej,
 • Urazu, w którym dochodzi do uszkodzenia blaszki kostnej dookoła zębodołu,
 • Ekstrakcji zębów, gdyż z biegiem lat w miejscu usuniętego zęba dochodzi do zanikania kości. Z tego powodu zaleca się dokonywanie implantacji wszczepów w okresie około 3-6 miesięcy po usunięciu zęba.
 • Wykorzystywane sposoby regeneracji kości
 • Kość szczęki bądź żuchwy aby mogła się zregenerować wymaga pobrania dodatkowego kawałka kości i wykonania przeszczepu.
 • Przeszczepiona kość zostaje przytwierdzona w odpowiednim miejscu, gdzie po kilku miesiącach zrasta się ona całkowicie z rekonstruowanym miejscem. Kość można uzyskać z łoża implantu bądź innego innego miejsca od pacjenta, jak: gałąź żuchwy, talerz kości biodrowej lub brody.
 • Transplantacji można dokonać w sposób autogenny (zostaje przeszczepiona kość pochodząca od pacjenta), allogenny (przeszczep pochodzi od innej osoby) bądź ksenogenny (kość zostaje pobrana od osobnika innego gatunku).

Zabiegi odbudowy kości

Regenerację kości można przeprowadzić od razu podczas zabiegu implantacji bądź poprzez poprzedzające go działanie trwające około 4-9 miesięcy przed implantacją.

 • Zabiegi jakie są wykorzystywane w celu odbudowy kości są następujące:
 • sterowana regeneracja kości – GBR, ang. guided bone regeneration,
 • sterowana regeneracja tkanek – GTR, ang. guided tissue regeneration,
 • rozszczepianie wyrostka (ridge splitting),
 • metoda osteotomowa,
 • osteodystrakcja,
 • podniesienie dna zatoki szczękowej – ang. sinus lift,
 • regeneracja za pomocą bloków kostnych – ang. inlay.
Twitter
zebypl on Twitter
12 people follow zebypl
Twitter Pic AlysonJo Twitter Pic Druzyna_ Twitter Pic jessibbe Twitter Pic aparatur Twitter Pic lkwolek Twitter Pic TwojSpor Twitter Pic CashPill Twitter Pic Medyczne