Leczenie endodontyczne

Endodoncja jest to dział stomatologii zajmujący się przede wszystkim leczeniem i rozpoznawaniem stanów zapalnych miazgi zębowej. Podstawą endodoncji jest leczenie kanałowe.

Tego typu leczenie jest wymagane, kiedy zęby zostają uszkodzone przez próchnicę, urazy mechaniczne zębów, wielokrotnie powtarzane leczenie zęba bądź wykorzystanie dużych wypełnień do ubytków.

Leczenie kanałowe jest złożoną metodą leczenia, jednak umożliwia ona uratowanie poszczególnych zębów bez potrzeby ich wyrywania. Polega ona na usunięciu miazgi, która została zakażona bakteriami.

Stomatolog musi bardzo dokładnie oczyścić ząb z resztek bakterii, aby nie mógł się on dalej psuć. Dokładnie czyszczone i dezynfekowane są kanały korzeniowe, które muszą być wcześniej znacznie poszerzone.

Poszerzanie wykonuje się mechanicznie przy wykorzystaniu podchlorynu sodu lub ozonu. Kanały rozszerza się w celu ich wypełnienia substancją podobną do gumy kauczukowej nazywanej gutaperką. Materiał ten po wypełnieniu korzeni zapobiega przemieszczaniu się możliwych pozostałości bakterii, gdyż mogłyby one zakazić kość, w której osadzony jest ząb.

Ilość kanałów jest zależna od rodzaju zęba oraz cech każdego człowieka. Zęby mogą posiadać od 1 do 5 kanałów.

Leczenie kończy odbudowa części koronowej zęba. Jeżeli ząb był wcześniej znacznie zniszczony przez próchnicę bądź posiadał duże wypełnienie najlepszą metodą odbudowy będzie wykonanie porcelanowej korony, która zabezpieczy ząb przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Leczenie endodontyczne jest bardzo skuteczną metodą likwidacji problemów z zakażeniem miazgi. Badania wykazują, iż około 95% przypadków chorych zębów może być skutecznie w ten sposób wyleczona, w wypadku kiedy nie zostały zakażone kości dookoła korzeni. Jeżeli zajdzie już do zakażenia, skuteczność spada jednakże dalej jest bardzo wysoka, gdyż wynosi 80% szans.

Wykonanie zabiegu leczenia kanałowego nie ma sensu jedynie w przypadku bardzo zniszczonych zębów, gdzie lepiej jest dokonać ekstrakcji zęba.